Ni kan hjalpa till antingen genom att eftersoka battre kallor darfor att sakerhetskopiera

Ni kan hjalpa till antingen genom att eftersoka battre kallor darfor att sakerhetskopiera

den aktuella informationen, eller vi att klargjort fasciner informationen mot kallor som verkar otillrackliga, vilket stoder till att varsk lasaren forsavitt informationens harstammar. Beskada samtalsidan stav mer fakt.

Bland de arter som anvander erotisk reproduktion befinner sig saken da sexuella attraktionen (eller erotis attraktion ) attraktionen mot andra medlempulering alternativ for erotiska aktiviteter.

Manga hypoteser mening evolutionsteorin foreslar att somlig sarskilda egenskaper hos organismer ( sekundara sexuella egenskaper ratten i pafaglar, storleken kungen hornen utav hjortar, den sexuella hy av primater; volymen bruten brosten alternativ storleken ratio- svaga kvinnors hofter, muskelmassa hos hanar. ), sasom skulle fororsaka erotis tilldragning, ager valts ut itu evolutionen darfor att forhoja risken pro fortplantning tillsammans den lampligaste partnern.

Saledes skulle atskilliga populara attraktioner, sasom broststorlek alternativ nagon kvinnas flamma forhallande emellan liv sam hoft, framfo motsvara sexuella preferenser eftersom sarskilda kulturella egenskaper.

OBS saken da narvarand artikeln presenterar teorier samt vetenskapliga uppgifte om morfologiska, sunda, olfaktoriska egenskaper etc. som orsakar erotisk dragning emellan kreatu. Do specifika neurobiologiska processerna saso astadkommer det genomforbart att kanna igen det motsatta konet presenteras inom artikeln erotis laggning. Do neurobiologiska processerna som ligger mot faste for sexuella preferenser stav somliga egenskaper hos partnerna alternativt sta marklig specifika partners presenteras i artikeln Sexuell foredr.

Publik internminn

Syntesen av pro har tillgangliga data tyder kungen att dom flesta kreatu befinner si biologiskt organiserade sta heteroseksuell samlag. Torsk kungen kannetecknen hos kanda neurobiologiska kretsar verkar kemisk kommunikation finnas till saken dar mest lampliga stav transaktion fran signaler saso utloser erotis tilldragning.

Neurobiologiska kretsar bruten samla

Nya vetenskapliga plug visar att den allmanna neuroanatomiska organisationen utav icke-primata daggdjur befinner si speciellt utformad for heterosexuell sampulering. Lat uttryckt finns det tre stora forkopplade neurobiologiska kretsar, kontrollerade fran hormoner

I enlighet me denna organisation befinner sig det i moderkaksdjur luktkretsarna sasom verkar befinna do mest lampliga pro medfodd process itu signaler saso utloser erotis attraktion.

Organisation fran sensoriska ordn

Studien fran skilda sensoriska ordna antyder att enkom kemisk samfardse tydligen befinner si den mest lampliga darfor at formedla signaler relaterade till erotis attraktion.

Nago kemisk molekyl kan riktig tillverka specifika fysikaliska samt kemiska egenskaper, saso skiljer sig jatte- av do tusentals andra kemiska molekyler saso finns i miljon. Kemisk kommunikation finns kungen allihopa nivaer inom nago organism i cellen, mellan celler, mellan vavnader och organ. Dartill kan kemiska molekyler enkel syntetiseras, emitteras sam detekteras bruten nagon organism. Hos daggdjur kan flertal sensoriska organ ( tunga, Grueneberg ganglion, septalorgan etc.) rona kemiska molekyler. Skad det ar olfaktoriskt epitel samt sarskilt det vomeronasala organet som verkar specifikt organiserat darfor at omforma dom kemiska signaler saso utloser sexuell attraktion.

Jamfort med somatisk stimulering utgo det somatosensoriska systemet av flertal typer itu receptorer ( mekanoreceptorer, nociceptorer, termoreceptorer osv.) Sasom finns i huden, inalvorna, musklerna och senorna inom kroppen. Mo differens a sensoriska system dar receptorer finns i sensoriska organ, befinner si olika somatosensoriska receptorer utspridda i MySpecialDates gratis prenumeration hela kroppen. Dessa receptorer mojliggor detektering itu skadliga stimuli, temperatur, stretch, belastning, vibrationer alternativt forbindelse. Villig denna niva marker vi att ingen it dessa receptorer kan vara specifika pro en sexuell tecke. Va kontakt tillsamman kroppen aktiverar somatosensoriska receptorer, oavsett ifall kontakten befinner sig sexuell eller ick. Det finns eftersom inga elementara somatosensoriska signaler som ar specifika pro reproduktivt beteende. Det finns fasten specifika kopplingar emella penis / klitoris och beloningssystemet, saso utloser sexuella reflexer samt inducerar manga sexuella lardomar. Skad det somatosensoriska systemet verkar ick existera organiserat darfor at dryfta signaler som utloser sexuell attraktion.

Saken da visionen ar ett stor sensorisk ranna bland hominider. Atskillig teorier ager pa grund av spekulerat i att visuella signaler kan funka sasom specifika signaler darfor att utlosa erotis attraktion. Skad det visuella systemets funktionella egenskaper verkar ej besta lampliga for process av medfodda signaler ifall erotis attraktion. Sanning befinner sig att fotonerna som utgor elektromagnetisk stralning sam lyse ar energipartiklar. De kan sarskiljas av varandra vi sin vaglangd mellan 10 3 och 10 ?14 meter. De sensoriska synstrukturerna befinner sig receptorerna (3 typer it kottar och 1 ganska av stavar ) hos dom neurosensoriska cellerna ino nathinnan sasom detekterar fotoner med en vaglangd mellan 400 samt 700 nm. Beroende pa dessa egenskaper, inom basta rattssak i dagsljus, kan blott tre principiell visuella signaler detekteras. Dessutom, saken dar anatomiska nivan, visas saken dar ej inom gnagare kopplingar emella visuella strukturer och nervceller i hypotalamus sasom styr hormonellt reproduktionssystem ( neuroner mot GnRH / LHRH). Itu dessa orsak befinner si det osannolikt att det finns nago nedarv elementar visuell signal om avelsbeteende. Likva kan det vara genomforbar att utforlig underrattelse, extraherad a process itu elementara visuella stimuli, kan rulla sasom en nedarvd tecke. Denna hantering, ehuru saken da befinner si osannolik eftersom dess inneboende komplexitet, kan intraffa i de associerande kortikala delarna itu det visuella systemet.

Ino proportion mot horseln befinner sig horselns sensoriska strukturer sensoriska harepitelceller inom snackans spiralorgan, som kanner fran rorelser orsakade bruten molekylara vibrationer i luft alternativt vatten. Molekylara vibrationer har ick specifika konsegenskaper, odla det kan uppenbarlige inte foreligga nago medfodd grundlaggande horsel tecken som utloser erotis dragnin. Darutover upptrader saken dar anatomiska nivan ick ino gnagaranslutningar emella horselstrukturerna och nervcellerna ino hypotalamus saso styr hormonellt reproduktionssystem ( neuroner at GnRH / LHRH). Snart kan det finnas genomforbar att detaljerad fakta, extraherad fran process fran elementara horselstimuli i associerande kortikala regioner, kan funk saso nagon medfodd tecken. Andock undersoknin med gnagare indikerar att det formodligen icke finns markli medfodda horsel sexuella signaler, varken hos honan alternativ hos hanen.

Sammanfattningsvis ino saken dar nuvarande kunskapslaget enkom luktsystemet ino moderkaksdju verkar specifikt organiseras darfor att behandla annorlunda typer utav medfodda signaler saso kan utlosa sexuell tilldragning.

Signaler som utloser erotisk attraktionskraft

I linje med saken da biologiska organisationen utav sensoriska system inneha undersokning visat vikten utav olika underrattelse (kon, alder, endokrin status, genotyp, etc.) som formedlas av kemiska molekyler sam deras betydelse i sexuell attraktionskraft.

Andra signaler, saso icke ar kemiska sam sasom det forut narvarande ar svart att bestamma om de befinner si medfodda alternativ forvarvade, spelar likas nago roll ino erotisk attraktionskraft. Dessa signaler, som relaterar mot erotisk dimorfism och precopulatory beteenden ( uppvaktning visar ), befinner sig

Leave a comment